صفحه نخست بیوگرافی فهرست آثار مقالات نقدها وگفتگوها گالری عکس تماس English

1. نقد برآثار محمد محمدعلي(دره هندآباد)، نقد دره هندآباد، دكترمحمد استعلامي، دانشسراي عالي، 1352.{چاپ نشده} 
2. گزاش جمعي، نقش هنرمندان دررهبري فكر نسل جوان، هفته نامه ادبيات جوان، 21 آذر1353.
3. خبرانتشاركتاب، دره هندآباد، روزنامه كيهان، 11 آبان 1354.
4. نقد برآثار محمد محمدعلي، دره هندآباد، هوتن نجات،آبانماه 1354.{چاپ نشده}
5. مصاحبه جمعي، وابستگي حوق ومزاياي اداري بامدرك تحصيلي بايد لغو شود، روزنامه رستاخيز، 19 آبان 1354.
6. خبرجلسه شب شعر، شب شعر، روزنامه كيهان، 27 آبان1354.
7. نقد برآثارمحمد محمدعلي(دره هندآباد)، نقد دره هندآباد ،ادبیات درایران، محسن واعظي ،راديوايران، 1354.{چاپ نشده}
8. نقد آثارمحمد محمدعلي(دره هندآباد)، تصويرسازي هاي غيرلازم، م. وجداني، روزنامه رستاخيز، 16 آذر1354.
9. خبر انتشار ومعرفی کتاب،دره هندآباد، مجله تلاش، بهمن ماه1354.
10. خبرانتشار ومعرفی کتاب، دره هندآباد، مجله اندیشه آزاد، 1354.
11. خبر انتشار ومعرفی کتاب، دره هندآباد، مجموعه داستانهای کوتاه، مجله ندای ناسیونالیست، 1354.
12. نقد برآثار محمد محمدعلي(دره هندآباد)، چه اجباري ست قصه نوشتن...!، احمد كريمي، روزنامه رستاخيز، 2 بهمن 1354.
13. خبرجلسه شب شعر، شب شعروقصه، روزنامه آيندگان، 14 مرداد1355.
14. خبرجلسه شب شعر، شب شعر، روزنامه رستاخيز، 16 مرداد1355.
15. مصاحبه جمعي، چه كسي غم نويسندگان جوان را مي خورد؟، روزنامه اطلاعات(هنروادبيات امروز)، 26 مرداد1355.
16. مقاله، موج نو،هيچ بود... وپوچ... وهمان بهتركه مرد...، محمد محمدعلي، مجله جوان، شماره 70، 20 آبان 1355.
17. شعر، طرح،محمد محمدعلی، مجله جوانان، شماره76، 2 دی1355.
18. شعر، طرح،محمد محمدعلی، مجله جوانان،شماره7916 دی1355.
19. شعر، طرح،محمد محمدعلی، مجله جوانان، شماره82، 7بهمن 1355.
20. گفتگوي محمد محمدعلي با نيكزاد نجومي، منتقد خوب،يعني كيميا، محمد محمدعلي، مجله تلاش، شماره77، 2 دي تا 9 دي 1355.
21. شعر، برای شقایق،محمد محمدعلی، مجله جوانان، 31شهریور 1356.
22. شعر،سکوت،محمد محمدعلی، مجله جوانان، 12 آبان 1355.
23. نقد واظهارنظر درباره هوتن نجات، پس ازيك سال، محمد محمدعلي، روزنامه جام، دوره جديد، شماره اول، خردادوتير 1357.
24. خبر، محمدعلی وخلف وعده ناشر، مجله جوان، شماره 17، 1357.
25. خبر، ازهمکارانمان چه خبر؟، مجله جام، شماره3، شهریورماه1357.
26. خبر، قصه هایی درباره ازما بهتران، روزنامه کیهان، شهریورماه 1357.
27. خبرچاپ کتاب، ازمابهتران و...، مجله جوان، شماره 143، مهر1357.
28. نقد بر«ازمابهتران» ، نمایشی سایه وار ازواقعیات امروز، جلال سرافراز، روزنامه کیهان، 16مهر1357.
29. خبرانتشارکتاب، ازمابهتران، روزنامه کیهان، 4 آبان1357.
30. مقاله، لطمه جبران ناپذیر اختناق برنسل تازه نویسندگان و شعرا، محمد محمدعلی، روزنامه کیهان، 14 آبان1357.
31. نقد وبررسی آثار محمد محمدعلی،ازمابهتران، محمود احیایی، مجله سپیدوسیاه، شماره 1088، 17 آبان 1357.
32. خبرانتشارکتاب، ازما بهتران محمدمحمدعلی، مجله جوان، شماره6، 22 دی1357.
33. خبر، سخنرانی اعضای کانون نویسندگان ایران، روزنامه کیهان، 21بهمن1357.
34. خبر، گلایه نویسنده، مجله فردوسی، شماره28، اردیبهشت1358.
35. خبر، هیئت دبیران جدید کانون نویسندگان ایران انتخاب شد، روزنامه کیهان، خرداد1358.
36. خبر، درگیری محمدعلی وانتشارات رز، مجله جمهوری، شماره اول، 5 تیر1358.
37. نقدی برآثار محمد محمدعلی(ازمابهتران)، ازدیدگاه جن زدگی، منوچهرآتشی، روزنامه بامداد، شماره72، 9 مرداد1358.
38. خبرچاپ کتاب، کتابهای تازه انتشاریافته اعضای کانون (ازمابهتران)، مجله اندیشه آزاد کانون نویسندگان، بهمن 1358.
39. مقاله، رسالت ادبیات وهنرامروز، محمد محمدعلی، مجله اندیشه آزاد کانون نویسندگان، شماره 2، 14 اسفند 1358.
40. مقاله، رسالت ادبیات و هنر امروز، پاسخ محسن یلفانی؛ محمدعلی سپانلو؛ سعید سلطان پور؛ غفار حسینی به پیشنهاد محمد محمدعلی، مجله اندیشه آزاد کانون نویسندگان، شماره 2، 14 اسفند 1358.
41. گزارش ازضلع جنوبی دانشگاه، محمد محمدعلی، مجله اندیشه آزاد کانون نویسندگان ایران، دوره جدید، سال اول، شماره 6، 15 خرداد1359.
42. خبر، وباز یک فصل نامه دیگر...، مجله ایران هنر، شماره سوم وچهارم، آذر1359.
43. خبر، تکرار یک اشتباه، مجله آینده(ایرج افشار)، بهمن ماه 1359.
44. خبر ومعرفي نشريات، كتاب ونشريات ، علي دهباشي، ماهنامه آرش، دوره پنجم، شماره 28. اسفند1359.
45. خبر، «برج» هم از راه رسید...، مجله ایران هنر، 1359.
46. مقاله جمعی، با آزادی دکتررضا براهنی نشان دهید که درجمهوری اسلامی بی عدالتی کفراست، غلامحسین سالمی؛محمد محمدعلی ومحمد نوری وسیروس نیرو، هفته نامه سوسیالیستی کارگر، شماره 107، 7 دی 1360.
47. نقد محمد محمدعلی درباره آثاردیگران، درباره قصه ملک جمشید و کره اسب بادی به روایت احمد شاملو، محمد محمدعلی، جنگ ادبی مس، انتشارات نگاه، 1366.
48. نقد محمد محمدعلی برآواز کشتگان رضا براهنی، آواز کشتگان رومانی است از ادبیات زندان وجامعه شهری، محمد محمدعلی، جنگ ادبی مس، 1366.
49. نقدبرآثار دیگران، پرسه دراطراف جاپای آل احمد، محمد محمدعلی، مجله نقش قلم ، ویژه فرهنگ وهنر ادبیات، گیلان، 1366.
50. مقاله، مقدمه اول کتاب گفتگو با شاملو، محمد محمدعلی،1366.
51. اظهارنظر درباره محمدمحمدعلی، بهترین کتابی که درسال 66 خوانده اید، سیدمحمدعلی جمالزاده، مجله آدینه، شماره21، ویژه نوروز67.
52. مقاله، بهترین کتابی که درسال 66 خوانده اید؟، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 21، ویژه نوروز1367.
53. مقاله، برای چه می نویسید؟، محمد محمدعلی، مجله دنیای سخن، شماره 17، فروردین1367.
54. نقد بر آثارمحمد محمدعلی(بازنشستگی)، ازنگاهی دیگر، محمود معتقدی، هفته نامه کادح، ویژه هنر وادبیات، شماره3، گیلان، شهریور1367.
55. مقاله، معاصربودن یعنی چه؟، محمد محمدعلی، مجله دنیای سخن، نوروز1368.
56. نقد برمحمد محمدعلی وجواد مجابی، فرهنگ خاکستری، پیامی به اهل جهاد درنظری به اهل خمیازه،مجله شاهد بانوان، شماره 158، اردیبهشت1368.
57. مقاله، درماه گذشته چه کتابی خوانده اید، محمد محمدعلی، مجله کلک، شماره2، اردیبهشت1369.
58. نقد محمد محمدعلی درباره آثاردیگران، یادداشتی بر رمان «رازهای سرزمین من» رضا براهنی، محمد محمدعلی، مجله گردون، شماره هشتم ونهم، 21اسفند1369.
59. گفتگو با محمد محمدعلی، اغراق آمیز اما...، مجله گردون، شماره هشتم ونهم، 21 اسفند1369.
60. نقد برآثارمحمدمحمدعلی(بازنشستگی)، بحران بازنشستگی، کوروش اسدی، مجموعه ی درزمینه ایرانشناسی، انتشارات به نگار، 1370.
61. مقاله، دهخدا وباغ آتش، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره62و63، مهر1370.
62. خبرانتشارومعرفی کتاب محمد محمدعلی، رعد وبرق بی باران، امیرشمس، مجله آرش، فرانسه،آذر1370.
63. نقد برآثارمحمد محمدعلی(نقش پنهان)، جان های لگدکوب خیال، مشیت علایی، ماهنامه فرهنگی ادبی چاووش، شماره 5و6، بهمن واسفند 1370.
64. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، محمود معتقدی، مجله فیلم وسینما، سال اول، شماره دوم، 1371.
65. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، دوگانه اندیشه درقامت دوانسان، محمدرضا گودرزی، روزنامه اطلاعات، شماره19765، 21 آبان 1371.
66. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، واقعیت وخیال، حسین مهرعلی ورجانی، مجله کلک، شماره 26، 1371.
67. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، کجاست سنگ رئوس؟، کاوه گوهرین، مجله آدینه اندیشه، شماره 12، شهریور1371.
68. نقد برآثار محمدمحمدعلی(نقش پنهان)، روایتی هنرمندانه ازدوران هایی شگفت و شخصیت هایی پیچیده، حسین مهرعلی ورجانی، روزنامه اطلاعات، 8بهمن1371.
69. خبرانتشارومعرفی کتاب محمد محمدعلی، نقش پنهان، امیر شمس، مجله آرش، فرانسه، 1371.
70. مقاله(خاطره)، خاطره زیبای یک دگرگونی، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 78و79، ویژه نوروز1372.
71. اظهارنظردرباره محمد محمدعلی، شکوفایی داستان کوتاه، به کوشش صفدرتقی زاده، انتشارات علمی، تابستان1372.
72. نقد برآثارمحمد محمدعلی، نقدی برنقش پنهان، محمد قاسم زاده، هفته نامه فرهنگی اجتماعی کادح،رشت، شماره17، 23تیر1372.
73. مقاله فراخوان اهل قلم، رویدادهای فرهنگی وهنری، دعوت محمد محمدعلی ازاهل قلم، مجله چیستا، شماره 101؛مجله تکاپو، شماره4؛مجله کلک، شماره 42، 1372.
74. مقاله درباره فراخوان، فراخوانی فرزانه وار، بزرگ پورجعفر، مجله تکاپو، شماره 5، 1372.
75. مقاله درباره فراخوان، کانون؛جوشنی برپیکر فرهنگ، غلامحسین سالمی، مجله تکاپو، شماره 5، 1372.
76. مقاله درباره فراخوان، کانون نویسندگان ایران، محمدتقی صالح پور، هفته نامه فرهنگی اجتماعی کادح، شماره 26، 24 شهریور1372.
77. مقاله درباره فراخوان، درباره یک ضرورت، علی صدیقی، هفته نامه فرهنگی اجتماعی کادح، شماره 27، 31 شهریور1372.
78. مقاله درباره فراخوان، بحث های تازه درباره کانون نویسندگان، مجله آدینه، شماره 84و85، آبان 1372.
79. مقاله درباره فراخون، محمود دولت آبادی، مجله آدینه، شماره 84و85، آبان 1372.
80. مقاله درباره فراخوان، یادداشتی پیرامون فراخوان آقای محمد محمدعلی، حسن صانعی، مجله چیستا، شماره 102و103، آبان وآذر1372.
81. مقاله درباره فراخوان، محور وظایف خود، ا.ح.آریان پور و ما ومقوله فرهنگ، محمود معتقدی، مجله تکاپو، شماره7، آبان 1372.
82. مقاله درباره فراخوان، باشد که نهاد فرهنگی ـ صنفی کانون نویسندگان ایران«دوره سوم» پا بگیرد، ا.ف«سروا»، مجله چیستا، شماره 104و105، دی وبهمن1372.
83. مقاله درباره فراخوان، پاسخ به فراخوان آقای محمد محمدعلی، م.میثمی، مجله چیستا، شماره 106و107، اسفند1372 وفروردین1373.
84. مقاله،مقدمه گفتگو با احمدشاملو ومحمود دولت آبادی و...، محمد محمدعلی، نشرقطره، چاپ اول،1372.
85. گفتگوي محمد محمدعلي با احمد شاملو، كتاب گفتگو، محمد محمدعلي، نشرقطره، چاپ اول1372.
86. گفتگوي محمد محمدعلي بامحمود دولت آبادي ، كتاب گفتگو، محمد محمدعلي، نشرقطره، چاپ اول1372.
87. گفتگوي محمد محمدعلي با مهدي اخوان ثالث، كتاب گفتگو، محمد محمدعلي، نشرقطره، چاپ اول1372.
88. نقد بر کلیدر محمود دولت آبادی، درهرحال بحشی ازحرفها ناگفته می ماند، محمد محمدعلی، مجله تکاپو، شماره 8، فروردین1373.
89. نقد برآثارمحمد محمدعلی(نقش پنهان)، دلم می خواهد پایم را ازجامعه روشنفکری بیرون بگذارم، لیلی فرهادپور، مجله تکاپو، شماره9، اردیبهشت 1373.
90. خبر چاپ ومعرفی کتاب چشم دوم، مجله دوران، شماره دوم، تیر و مرداد 1373.
91. خبر چاپ ومعرفی کتاب چشم دوم، مجله کیوان، شماره 20، تیر ومرداد 1373.
92. خبر چاپ ومعرفی کتاب چشم دوم، هفته نامه فرهنگی اجتماعی کادح، 14 آبان 1373.
93. خبر، دوکتاب جدید ازمحمد محمدعلی، مجله گردون، شماره 23و24، 1373.
94. جلسه نقد درباره آثار محمد محمدعلی، الهام مویزانی ورضا براهنی ومشیت علایی و...، کتاب آیینه ها، نقد وبررسی ادبیات، الهام مویزانی، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1373.
95. اظهارنظر درباره محمد محمدعلی، درگفتگو با علی اصغر شیرزادی، ادبیات داستانی، شماره23، شهریور1373.
96. نقد درباره غلامحسین ساعدی، قطره باران ما گوهریکدانه شد، محمد محمدعلی، مجله تکاپو، شماره 13، پاییز1373.
97. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، رونق داستان کوتاه، خسرو فروغی راد، هفته نامه فرهنگی اجتماعی کادح، شماره 41، 7دی1373.
98. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، سیمای تهران در رعد وبرق بی باران، سیما کوبان، کتاب تهران، شماره 4، انتشارات روشنگران، 1373.
99. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، خلاء درون، مشیت علایی، نشرنیکا، مشهد، 1373.
100. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، محکومان بی تقصیر موقعیت های ناخواسته، فرج سرکوهی، مجله آدینه، شماره 101، 1374.
101. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، چشم دوم، حسن عابدینی، مجله کلک، شماره 65، 1374.
102. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، چشم دوم؛آدمی دیگر...، پرویز حسینی، بوطیقای نو، شماره اول، نشر آرست، 1374.
103. خبرانتشارکتاب، ازمابهتران، هفته کتاب، مهر1375.
104. گفتگو با محمد محمدعلی، نویسنده به مشاهده دقیق نیازمند است، یوسف علیخانی، مجله دوران، دوره دوم، شماره یکم(پیاپی13)، آذر1375.
105. مقاله، استعفانامه و تقاضا از رئیس جمهور، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 116و117، نوروز1376.
106. نقد برآثار محمدمحمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، ازدرد گذشته تا ایمانی نو، عبدالعلی دستغیب، مجله روزگار وصل، دوره نو، شماره 4، 1376.
107. مقاله، هرگلی عطر خود را دارد، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 2، ویژه شعر وداستان، شهریور1376.
108. نقد بر آثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، باورهای یک نویسنده، مهران صفا، روزنامه ایران، 8مهر1376.
109. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورها خیس یک مرده)، تخیلی که درآن همه چیز واقعی است، حسن عابدینی، مجله جهان کتاب، شماره 33و34، آذر1376.
110. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، نگاهی گذرا به رعد وبرق بی باران، یاسمن فرزانه پور، مجله معیار، شماره21، دی1376.
111. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، باورهای تردیدآمیز یک نویسنده، نسترن موسوی، مجله آدینه، شماره 123، دی 1376.
112. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، ترک اضافه بارتاریخی به روایت باورهای خیس، عنایت سمیعی، مجله کلک، شماره 85، 1376.
113. مقاله، تجربه ای که باید زیست، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 121و122، 1376.
114. مقاله، خودمانی و به اجمال، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 125 و 126، نوروز 1377.
115. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، محمد قاسم زاده(هیوا مسیح)، روزنامه جامعه، سال اول، شماره 44، فروردین1377.
116. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، نگاهی به باورهای خیس یک مرده، فرخنده حاجی زاده، مجله چیستا، شماره 6و7، اسفند1376 و فروردین1377.
117. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، خیس های مرده یک باور، فتاح محمدی، فصلنامه گفتمان، بهار1377.
118. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، نگاهی کوتاه به رمان باورهای خیس یک مرده، ع.م.همدانی، فصلنامه گفتمان، بهار1377.
119. نقد بر آثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، تعارض رویا و روایت، حسین رسول زاده، مجله معیار، شماره 23، اردیبهشت1377.
120. نقد برآثار محمد محمدعلی، صدسال داستان نویسی ایران، حسن میرعابدینی، جلد سوم، نشر چشمه، 1377.
121. مقاله، کانون نویسندگان ایران وآزمونی دیگر، محمد محمدعلی، روزنامه گزارش روز، 18 خرداد1377.
122. خبر چاپ ازما بهتران، روزنامه جامعه ، سال اول، شماره111، 22/4/1377.
123. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، جبر تاریخ درباورهای یک مرده، محمدرضا اصلانی، روزنامه توس، 22مرداد 1377.
124. نقد بر آثار محمد محمدعلی، نسل مغبون، حسن عابدینی، کتاب صدسال داستان نویسی، حسن میرعابدینی، نشرچشمه، 1377.
125. مقاله، آخرین پیام صادق چوبک:فقط داستان است که می ماند، محمد محمدعلی، مجله آدینه، شماره 130، شهریور1377.
126. خبرچاپ کتاب، سه گفتگو(چاپ دوم)، هفته کتاب، مهر1377.
127. نقد برآثار محمد محمدعلی، ازما بهتران، مهرداد قاسمفر، روزنامه ایران، شماره 1052، 2مهر1377.
128. (اظهارنظر)شعر درموردآثار محمد محمدعلی، محسن فرجی ومنوچهر کریمی نژاد، مجله آدینه، شماره 4، ویژه تابستان 1377.
129. نقد برآثار محمد محمدعلی، درجستجوی واقعیت، مجموعه 31 قصه از 31 نویسنده معاصر ایران، انتخاب وحاشیه نویسی، محمدعلی سپانلو، انتشارات نگاه، 1377.
130. خبرقتل محمد مختاری ، با یک مسئله ملی روبرو هستیم، محمد محمدعلی، روزنامه نشاط، 1377.
131. نقد داستان«جاپا»ی آل احمد، محمد محمدعلی، 21/11/1377. {چاپ نشده}
132. مصاحبه کوتاه با محمد محمدعلی، تخصیص جایزه به ادبیات داستانی دو دهه اخیر نقطه عطفی درتاریخ فرهنگ ایران به شمار می رود، هفته نامه هفته کتاب، شماره پیاپی269، دوره جدید، شماره11،اسفند 1377.
133. مصاحبه کوتاه با محمد محمدعلی، انتخاب آثار برگزیده ی ادبیات داستانی دودهه ی اخیر ازسوی دفتر مطالعات داستانی با واکنش متفاوتی ازسوی اهل قلم روبرو شد، مجله مناطق آزاد، شماره 5، 25اسفند1377.
134. مصاحبه کوتاه با محمد محمدعلی، کدام اثر را چه کسانی برگزیدند؟، روزنامه نشاط، دوره جدید، سال اول، 26اسفند1377.
135. مقاله، بيان آگاهي جمعي، محمد محمدعلي، مجله آدينه، وي‍‍ژه نامه شعروداستان،شماره 4، ارديبهشت 1378.
136. مصاحبه با محمد محمدعلی، بازنشستگی و حس عاطفی سرشار، روزنامه نشاط، شماره 56، اردیبهشت1378.
137. نامه به وزیر ارشاد، جایزه ام را پس بگیرید، محمد محمدعلی، روزنامه ایران، 5 اردیبهشت 1378.
138. مصاحبه با محمد محمدعلی، دوست دارم مخاطبینم زیادباشند، روزنامه انتخاب، 8 اردیبهشت1378.
139. نقد برآثار محمد محمدعلی(مرغدانی از مجموعه بازنشستگی)، دولایه آشکار ونهان درفضایی نمادین، محمدرضا اصلانی، روزنامه نشاط، 22اردیبهشت1378.
140. گفتگو با محمد محمدعلی، ادبیات متعهد انکاس رنج های یک ملت(بخش نخست)، روزنامه خرداد، 23اردیبهشت1378.
141. گفتگو با محمد محمدعلی، چون مهره ای بر نرد زمانه(بخش پایانی)، روزنامه خرداد، 25اردیبهشت1378.
142. نقد برآثار محمد محمدعلی(گفتگو با احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث ومحمود دولت آبادی)، یک گفتگو،یک نویسنده، دوشاعر، بعضی حرفها، ابراهیم زاهدی مطلق، روزنامه انتخاب، شماره 54، خرداد 1378.
143. نقد برآثار محمد محمدعلی(ازمابهتران)، خداحافظ اثر هنری، محمدحسن شهسواری، مجله مناطق آزاد، شماره 76، تیر 1378.
144. مقاله، تاثير تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور در ادبیات وسینما، محمد محمدعلی، روزنامه آزاد، شماره85، 28تیر1378.
145. خبرانتشار کتاب، محمدعلی،پنج سال قبل از1985، روزنامه انتخاب و روزنامه ایران، 29مرداد1378.
146. اظهارنظر درباره دیگران، آل احمد نمونه یک روشنفکر متعهد بود، محمد محمدعلی، روزنامه انتخاب،، شماره125، 18شهریور1378.
147. خبر چاپ پنج سال قبل از1985، روزنامه عصرآزادگان، 15مهر1378.
148. خبر چاپ پنج سال قبل از1985، روزنامه اقتصاد ما، شماره 25، 17مهر1378.
149. نقد برآثار محمد محمدعلی(پنج سال قبل از1985)، یک انسان،دورویا،نگاهی به سفرنامه 5 سال قبل از1985، روزنامه خرداد، شماره 245، 20مهر1378.
150. خبر انتشار ومعرفی کتاب پنج سال قبل از1985، روزنامه پیام آزادی، شماره 5، 22مهر1378.
151. گفتگو با محمد محمدعلی به مناسبت انتشار کتاب 5سال قبل از1985، قطعه قطعه شفاف ویک سفرنامه، روزنامه خرداد، شماره 247، 22 مهر1378.
152. نقد درباره آثار دیگران(لوشون)، نیشی به اکنونیان،همدلی با آیندگان، محمد محمدعلی، روزنامه خرداد، شماره251، 27 مهر1378.
153. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، داستانی که ازدفترچه تقویم دار بیرون آمد، محسن فرجی، روزنامه انتخاب، شماره 178، 23 آبان 1378.
154. گزارش نشست نویسندگان معاصر ایران درنقد وبررسی آثار آل احمد، آل احمد به روایت محمد محمدعلی، روزنامه خرداد، شماره 275، 27 آبان 1378.
155. گزارش نشست نویسندگان معاصر ایران درنقد وبررسی آثار آل احمد،جلال وجدان بیدار روشنفکران جامعه بود، محمد محمدعلی، روزنامه آزاد، شماره 187، 27 آبان 1378.
156. گزارش نشست نویسندگان معاصر ایران درنقد وبررسی آثار آل احمد، راهی رفت که معاصرانش ازآن عبور نکردند، روزنامه انتخاب، شماره 182، 27 آبان 1378.
157. خبرچاپ کتاب، ازمابهتران ودنیای کلمات!، روزنامه خرداد، آبان1378.
158. مقاله(خاطره)، دوتصویرسوخته، محمد محمدعلی، کتاب صدای آواز(یادنامه محمد مختاری ومحمد جعفر پوینده)، عباس قزوانچاهی، انتشارات فصل سبز، پاییز 1378.
159. مقاله(خاطره)، بزرگان سیه مهره بازی کنند، محمد محمدعلی، روزنامه انتخاب، 23 آذر1378.
160. خبرچاپ کتاب، برهنه درباد، روزنامه انتخاب، آذر1378.
161. مقاله، صبح امروز مثال زدنی، محمد محمدعلی، روزنامه امروز، 25 آذر1378.
162. اظهارنظرکوتاه درباه محمد محمدعلی، محمود دولت آبادی وگلشیری، روزنامه امروز، 15 دی 1378.
163. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، نویسندگان،شاعران، ومترجمان ایرانی انتخاب می کنند، صدسال تنهایی، محمد محمدعلی، روزنامه آزاد، 16 دی 1378.
164. خبر چاپ کتاب دریغ از روبرو، روزنامه های انتخاب وامروز وآزادگان، بهمن 1378.
165. نقد وبررسی آثار جلال آل احمد، خونابه ی انار، محمد محمدعلی(سخنرانی درسلسله نشست های کانون ادبی دانشگاه تهران)، مجله برگ فرهنگ، شماره سوم، بهمن واسفند 1378.
166. نقد بر آثار محمد محمدعلی(دریغ ازروبرو)، کوتاه وعاشقانه... نقد بشود یا نشود، محمدرضا اصلانی، روزنامه آزادگان، 18 اسفند1378.
167. مقاله، مقدمه سفرنامه شوروی،پنج سال قبل از1985، نشرعلم، 1378.
168. خبر جلسه نقد آثارمحمدمحمدعلي، بررسي آثار محمد محمدعلي؛دوشنبه12/2/79، مجله برگ فرهنگ، شماره4، بهار1379.
169. مقاله، جان می دهد دریا...، روایت محمد محمدعلی ازتوطئه سقوط اتوبوس نویسندگان، روزنامه فتح، فروردین 1379.
170. گفتگو با محمد محمدعلی، اگر ارزش گذاری نباشد نمی توان از عضویت کانون خشنود بود، محمدحسین عابدی، روزنامه ایران، 6 اردیبهشت 1379.
171. خبرجلسه نقدآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، کارنامه میزبان دربرهنه درباد، روزنامه صدای عدالت، 7اردیبهشت1379.
172. سخنرانی مشیت علایی درباره آثار محمد محمدعلی، جهان های پنهان من وما ودیگران، مشیت علایی، روزنامه انتخاب، 14 اردیبهشت 1379.
173. نقد برآثار محمد محمدعلی(داستانی ازچشم دوم)، بابا آدم ونسیم سحر، عبدالله پرژاد، مجله نافه، شماره 1 و 2، خرداد وتیر1379.
174. خبرانتشارکتاب، محمد محمدعلی ورمانی پلیسی، روزنامه بهار وروزنامه ایران، شماره 47، تیر1379.
175. خبر، سفرنامه های جلال(با سخنرانی محمد محمدعلی)، روزنامه کیهان، 15 شهریور1379.
176. خبر، آن مرد ازبرلین آمد، روزنامه همبستگی، شهریور1379.
177. نقدبرآثاردیگران(سفرنامه های جلال آل احمد)، پروانه ای که به شمع حقیقت زد، محمد محمدعلی، روزنامه انتخاب، 19 شهریور1379.
178. خبر، آغاز نفوذ نویسندگان لائیک درفرهنگسراهای شهرداری، روزنامه کیهان، 2مهر1379.
179. خبر(جوابیه سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری به خبر مندرج درروزنامه کیهان مورخ2/7/79)، دربرابر میزان صحت وسقم شنیده ها حساس تر باشیم، روزنامه کیهان، 16مهر1379.
180. نقد بر آثار محمد محمدعلی(دریغ ازروبرو)، دریغ ازروبرو (مجموعه قصه)، ف.م، مجله بایا، شماره 10و11و12، 1379.
181. اظهارنظردرباره محمد محمدعلی، کتاب چهل داستان کوتاه ایرانی از چهل نویسنده معاصر، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری، انتشارات نیما، 1379.
182. گفتگو با محمد محمدعلی، ازیک سو نگری پرهیز کنیم، روزنامه دوران امروز، شماره 22، آذر1379.
183. نقد بر داستان انتقام مترجم، قرن چهارم هجری و اولین داستان کوتاه ایرانی، محمد محمدعلی، روزنامه انتخاب، 10 دی 1379.
184. اظهارنظردرباره شاپور بنیاد، درسایه سار آسمان رنگی دوست، محمد محمدعلی وعمران صلاحی واسداله امرایی، روزنامه ندای قومس، 17 بهمن 1379.
185. خبر، جایزه پائولوکوئیلو؛جایزه ای درغیاب نامهای شناخته شده، روزنامه همبستگی، شماره 99، 18بهمن 1379.
186. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، بهترین داستان های سال 79 از منظر 6نویسنده، روزنامه انتخاب، 28 اسفند1379.
187. نقد داستان عکاسی، ع.م همدانی، مجله نافه ، شماره8و9، اسفند1379.
188. اظهارنظر درباره محمد محمدعلی، چوب کبریت صلاحی ودل وجرأت محمدعلی، اعظم حسن،مجله خواندنی، 1379.
189. مقاله، دهه هفتاد چگونه گذشت؟، محمد محمدعلی، روزنامه همشهری، ویژه نوروز1380.
190. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، نقش پنهان دردست چاپ است، هادی محمودی، کتاب هفته، فروردین 1380.
191. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، درعریانی اعتراف، احمدغلامی، روزنامه انتخاب، 25 فروردین 1380.
192. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، بررسی تازه ترین رمان محمد محمدعلی درکارنامه، بهاره رضایی، روزنامه حیات نو، اردیبهشت 1380.
193. خبر(گزارش ازجلسه نقد وبررسی رمان جدید محمد محمدعلی)، ریشه کارهای من طوطی نامه است، روزنامه شرق، 8 اردیبهشت 1380.
194. خبر جلسه نقد وبررسی برهنه درباد، روزنامه ادب وهنر، اردیبهشت 1380.
195. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، برهنه دررمان، لیلا صادقی، مجله کلک، شماره 4، اردیبهشت1380.
196. خبر(توضیح محمد محمدعلی درباره جایزه ادبی پائولوکوئیلو)، جایزه ای برای رونق ادبیات داستانی، روزنامه صدای عدالت، شماره 16، اردیبهشت 1380.
197. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، رباعی برزخ، علیرضا سیف الدینی، مجله کارنامه، شماره 19، خرداد 1380.
198. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، میزگرد ، منوچهر آتشی وجواد مجابی و...، مجله کارنامه، شماره 19، خرداد1380.
199. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، تسویلات شیطانی، خسرو فروغی راد، روزنامه توسعه، 17 خرداد1380.
200. خبرجشنواره برلين، محمدعلي براي جشنواره «متروپليس زندگي ادبي» برلين سخنراني مي كند، روزنامه همبستگي، 26خرداد 1380.
201. خبر نخستين جشنواراه برلين، محمدعلي درنخستين جشنواره بين المللي برلين، خبرنامه/وي‍ژه نامه انتشارات كاروان، شماره ششم، تير وخرداد1380.
202. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، وقتی که واقعیت به نفع قصه عقب نشینی می کند، مهسا محب علی، همشهری ماه، تیر1380.
203. گفتگو با محمد محمدعلی، امروز با... محمد محمدعلی، روزنامه ایران، 25 تیر1380.
204. مصاحبه باهفته نامه اینترنتی آلمان، ازامروز، داستان و کانون نویسندگان ایران می گوید، میرزا آقا عسگری، تیر1380.
205. گزارش محمدعلی از سفر به فستیوال ادبی برلین، شش طرح ازمن، مجله همشهری ماه، مرداد1380.
206. خبرجلسه بررسی برهنه درباد درانجمن نویسندگان جوان اصفهان، بی صدایی ادبیات ما و راهی که اشتباه آمده ایم، روزنامه انتخاب، 15مرداد 1380.
207. نقد برآثارمحمد محمدعلی(برهنه درباد)، ساختار متناقض نما، ناتاشا امیری، مجله جهان کتاب، شماره 7 و8، مرداد1380.
208. گزارش از سفر به فستیوال ادبی برلین، پیام یعنی مرگ نویسنده(گفت وشنودی با نارین گوردیمر)، جلال سرفراز، مجله کلک، شماره 126، مرداد وشهریور1380.
209. نقد برآثارمحمد محمدعلی(برهنه درباد)، «برهنه درباد» و ترس ولرزهای رمان نویسی ما، بهرام مرادی ، روزنامه فرهیختگان، 13شهریور1380.
210. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، یادداشت های نم دار یک تهرانی، سیدرضا شکراللهی، روزنامه همشهری، 11 مهر1380.
211. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، اسراف در روایت، خلیل درمنکی، روزنامه حیات نو، 13مهر1380.
212. گفتگوی کوتاه با نویسندگان برگزیده کتاب سال پگاه، اتاقی ازآن خود، مریم خدادادیان، روزنامه طبرستان، سال اول، شماره 19، 28 مهر 1380.
213. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، تلاش نویسنده ای که بغض درگلویش را نمایش می دهد، روزنامه صدای عدالت، 30 مهر1380.
214. گفتگو با محمد محمدعلی، شهری که با من بزرگ شد، شکوفه آذر، روزنامه همشهری، 5 آبان 1380.
215. مقاله(گزارشی از قصه نویسی و فضای نثر آثارادبی امروز ایران)، داستان کوتاه، ناشران کوچک با هزینه مولفان(قسمت اول)، محمد محمدعلی، ماهنامه ادبی پروین، شماره صفر، آبان 1380.
216. گفتگوی با محمد محمدعلی، فیلمسازان ما ازرمان های معاصر بهره نمی گیرند، محمدرسول صادقی، مجله هفتگی سینما، سال دهم، شماره 505، 14 آذر1380.
217. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، برهنه درباد،پلی است بین سنت وتجدد، ی.فرزانه، روزنامه همبستگی، شماره 324، 14 آذر1380.
218. نقد برآثار محمدمحمدعلی(بازنشستگی)، مرغدانی حذف های سیاسی و بازنشستگی داستان، عالیه رضاییان، روزنامه انتخاب، اول دی 1380.
219. گفتگو با محمد محمدعلی، این داستانها، تجربیات من بود، روزنامه انتخاب، شماره 777، دی1380.
220. مقاله، زنان ورمان، محمد محمدعلی، روزنامه کیهان، چاپ لندن، دی 1380.
221. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، خوانش برهنه درباد(روایت سرگردانی)، مهدی غبرایی، مجله گلستانه، شماره 35، دی1380.
222. اظهارنظر برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، طنز وشوخ طبعی درحاشیه رمان، عمران صلاحی، مجله گلستانه، شماره 35، دی1380.
223. مقاله، داستانهای اولیه ایران درنوشته های تاریخی پس ازرواج اسلام نهفته است(قسمت دوم)،محمد محمدعلی،ماهنامه ادبی پروین، شماره یکم، بهمن 1380.
224. مقاله، نسلی می رود و نسل تازه ای بارامانت رابردوش می گیرد(قسمت آخر)، محمد محمدعلی، ماهنامه ادبی پروین. بهمن1380.
225. نقد وبررسی نقد برهنه درباد فرشته ساری، فتح الله بی نیاز، مجله گلستانه،شماره 37و38، بهمن واسفند1380.
226. مقاله، روی خط اقتصاد... کتابت ونویسنده، محمد محمدعلی، مجله ادبی کارنامه، شماره 26، بهمن و اسفند 1380.
227. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، عامیانه ادبی کمیک، عبدالعلی دستغیب، مجله راه سوم، شماره دوم، بهمن 1380.
228. نقد برداستان كوتاه سکوهای مروی محمد محمدعلي، محمدقاسم زاده، كتاب شاید پرسیده باشی(کتاب 2)، گردآوري:خاطره حجازی، نشر مینا، سال1380.
229. اظهارنظر محمد محمدعلی، مسئولان فرهنگی کشور پاسخ دهند، محمد محمدعلی، کتاب هفته، 1380.
230. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، بازخوانی یک نقش پنهان، علیرضا پیروزان، روزنامه همشهری، 25 فروردین 1381.
231. نقد برآثار محمد محمدعلی، نثرساده محمدعلی روایت روح وروان آدمهای پیچیده است، محمد قاسم زاده، روزنامه مردم سالاری، 7 اردیبهشت 1381.
232. گفتگوی کوتاه بامحمد محمدعلی، داستان نویسی ایران درحال دگرگونی است، روزنامه آفتاب یزد، 18اردیبهشت1381.
233. اظهارنظرمحمدعلی، انتقاد یک نویسنده ازعدم مطلوبیت نشریات ادبی، محمد محمدعلی، www.TRTPF.com، 1381.
234. جلسه نقد برآثارمحمد محمدعلی(نقش پنهان)، می خواستم فهیمه رحیمی را درجیب کوچکم بگذارم، محمد محمدعلی وفتح الله بی نیاز ومهدی غبرایی و...، روزنامه انتخاب، 4 خرداد 1381.
235. نقد وگفتگو برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، کشف نقش های پنهان، علیرضا پیروزان، روزنامه همشهری، 25 خرداد1381.
236. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)،آشکار پنهان نقش ها، احمد یزدانی، روزنامه نوروز، سال دوم، شماره359، 8 تیر1381.
237. خبر، نقد وبررسی رمان نقش پنهان نوشته محمد محمدعلی درپاتوق فرهنگی تهران، روزنامه همبستگی، 4 تیر 1381.
238. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، پنهان شده در سراب تهران، محمدحسن شهسواری، روزنامه ؟؟؟؟؟، 10 تیر1381.
239. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، آشکارشدن تکه های پنهان یک شخصیت، مریم ابراهیمی، روزنامه انتخاب، 23 تیر1381.
240. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره محمدعلی سپانلو ، دست حافظ زمانه زیر ساطور است، محمد محمدعلی، کتاب هفته، شماره 72، 29 تیر1381.
241. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، نویسنده متعهد و راوی مجهول الهویه درحاشیه و متن رمان نقش پنهان، محسن فرجی، مجله شوکران، شماره دوم، تیر ومرداد1381.
242. مقاله(گزارشی از ازآثارصادق هدایت به مناسبت صدویکمین سال تولدش)، شاید پرنده رهگذری خواب می دید(قسمت اول)، محمد محمدعلی، روزنامه همشهری، 29 تیر1381.
243. نقد واظهارنظرمحمد محمدعلي درباره آثارصادق هدايت، شاید پرنده رهگذری خواب می دید(قسمت دوم)، محمد محمدعلی، روزنامه همشهری، 31 تیر1381.
244. اظهارنظر محمدمحمدعلی درمورد محمود دولت آبادی، نوع کار دولت آبادی با فرهنگ بومی ما عجین است، محمد محمدعلی، روزنامه صدای عدالت، 14 مرداد1381.
245. مصاحبه ایسنا با محمد محمدعلی، به مناسبت تولد ابراهیم گلستان، روزنامه های توسعه وهمبستگی، 23مهر1381.
246. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، روایت اول شخص، کتاب هفته، شماره 85، 27 مهر 1381.
247. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره سیمین دانشور، تجلیل از سیمین دانشور، محمد محمدعلی، خبرگزاری ایسنا، 29 مهر 1381.
248. سخنرانی محمد محمدعلی ورضا جولایی در بزرگداشت احمد محمود، درگیری های فرمی باعث شده محتوا را فراموش کنیم، روزنامه انتخاب، 29 مهر1381.
249. خبرشب داستان در قزوین، همه ما وامدار نوشته های احمد محمود هستیم، روزنامه ولایت قزوین، اول آبان 1381.
250. اظهارنظر کوتاه محمد محمدعلی درباره رضا براهنی، نامه ای که خوانده نشد، محمد محمدعلی، روزنامه همشهری، 2 آذر1381.
251. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، یک شخصیت بی هنجار، مهدی باستین، روزنامه اعتماد، 3 آذر1381.
252. گفتگو با محمد محمدعلی، اندیشه وهذیان را اشتباه نمی گیریم، روزنامه اعتماد، 3 آذر 1381.
253. نقد برآثار محمد محمدعلی(چاپ سوم ازمابهتران)، سمبلیسم درنمایی گسترده، علیرضا پیروزان، روزنامه همشهری، 15 آذر1381.
254. گزارش بزرگداشت احمد محمود(اولین شب داستان باحضور محمد محمدعلی ورضا جولایی)، سکوتی برای مرگ اعطا، روزنامه ولایت قزوین، 27 آذر1381.
255. خبر جایزه ادبی یلدا، جایزه یک عمر فعالیت فرهنگی برای دولت آبادی، روزنامه مدبر، اول دی1381.
256. خبر جایزه ادبی یلدا، جایزه ویژه «یلدا» به دولت آبادی اهدا شد، روزنامه حیات نو، اول دی1381.
257. خبرجایزه ادبی یلدا، حسین سناپور:ارشاد ازانتخاب کتاب سال انصراف دهد، روزنامه توسعه، اول دی1381.
258. خبر جایزه ادبی یلدا، برهنه درباد ونیمه غایب برنده جایزه یلدا، سایت جام جهان نما و BBC، دی1381.
259. گزارش مراسم جایزه یلدا، محمود دولت آبادی: آنچه مرا ازپای درمی آورد، ناممکن بودن نوشتن است، خبرگزاری ایسنا، اول دی1381.
260. مقاله ، هنریعنی ایستادگی دربرابرنیستی، محمد محمدعلی، روزنامه توسعه، اول دی1381.
261. نقد برآثار محمد محمدعلی(برهنه درباد)، عریانی روح انسان، علیرضا پیروزان، روزنامه همشهری، اول بهمن1381.
262. خبرچاپ کتاب(آدم وحوا)، روزنامه توسعه، 9 بهمن 1381.
263. مصاحبه با محمد محمدعلی، ازیلدا، پس از یلدا، آرش حجازی، مجله کامیاب، شماره 4، اسفند 1381.
264. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، آشکارسازی پنهانی ها، الهام عظیم، روزنامه همبستگی، 19 اسفند 1381.
265. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، انسان را دررنج آفریدیم، احمد غلامی، روزنامه همشهری، 26 اسفند 1381.
266. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، محمد محمدعلی:ادبیات چپ درایران وجود نداشته است، روزنامه انتخاب، 26 اسفند 1381.
267. نقد واظهار نظرمحمد محمدعلی درباره شاملو، شاملویی که من می شناختم، محمد محمدعلی، کتاب ادیسه بامداد، پرهام شهرجردی، چاپ اول، انتشارات کاروان، 1381.
268. گفت وشنود با محمدمحمدعلی، کتاب بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، مسعود نقره کار،جلد پنجم، چاپ اول، نشرباران، سوئد، سال2002(1381).
269. خبر انتشارومعرفی کتاب آدم وحوا ونقش پنهان، مجله کامیاب، 1381.
270. خبر چاپ دوم برهنه درباد، مجله نافه، 1381.
271. خاطره محمد محمدعلی از صادق هدایت، یادی ازصادق هدایت، محمد محمدعلی، مجله عصرپنجشنبه،شماره 55 و 56، فروردین 1382.
272. گفتگو با محمد محمدعلی، روایت مهم است، علیرضا پیروزان، روزنامه همشهری، 20 فروردین1382.
273. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، سطرهای شاعرانه!، احمد یزدانی، روزنامه همبستگی، 23 فروردین 1382.
274. نقد برآثارمحمد محمدعلی(آدم وحوا)، مروری برآدم وحوا، آرش حجازی، مجله کامیاب، فروردین1382.
275. خبر انتشار آدم وحوا، مجله واژنامی ومجله نافه، فروردین و اردیبهشت1382.
276. نقد محمد محمدعلی بربیژن کلکی، هم حسی با بیژن کلکی، محمد محمدعلی، مجله نافه، فروردین واردیبهشت 1382.
277. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، غرابت آدم،رویای حوا، وحید پاک طینت، روزنامه اطلاعات، 16 اردیبهشت1382.
278. مصاحبه با محمد محمدعلی، کانون هنوز زنده است، مسعود باستانی، روزنامه یاس نو، 7 خرداد1382.
279. گفتگو با محمد محمدعلی، آدم وحوا اولین رمان پژوهشی، محسن فرجی، مجله شوکران، شماره 7، خرداد1382.
280. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، شبه خدای سردرگریبان، علی الله سلیمی، مجله جامعه نو، شماره 17، تیر1382.
281. گفتگو با محمد محمدعلی، با اسطوره ها زندگی می کنیم، گیسو فغفوری، روزنامه یاس نو، 4 تیر 1382.
282. نقد برآثارمحمد محمدعلی(نقش پنهان)، نگاهی به رمان نقش پنهان، امیرحسین خورشیدفر، مجله جشن کتاب، شماره اول، مرداد1382.
283. نقد برآثار محمد محمدعلی(ازمابهتران)، نگاهی به «ازمابهتران»؛نوشته محمد محمدعلی، رضا قنبری، روزنامه اعتماد، 6 مرداد1382.
284. اظهارنظر درباره محمد محمدعلی، علی اشرف درویشیان، روزنامه همشهری، 14 مرداد1382.
285. گفتگو با محمد محمدعلی، ایهام هنری، فرزام شیرزادی، روزنامه همشهری، 10 شهریور1382.
286. اظهارنظرکوتاه محمد محمدعلی درباره علی اشرف درویشیان، علی اشرف درویشیان از بهترین هاست، محمد محمدعلی، روزنامه شرق، 12 شهریور1382.
287. خبرانتشار به سوی تهمینه، پدیدآورندگان، کتاب هفته، شماره140، 12 مهر1382.
288. گفتگو با محمد محمدعلی، راوی بازمانده ها و بازنده ها، امیرحسین خورشیدفر، مجله جامعه نو، شماره 20، مهر1382.
289. گفتگوی جمعی با محمد محمدعلی وشیرزادی وگلستان، تاثیرگلستان برادبیات داستانی ایران، روزنامه بانی فیلم، 22 مهر1382.
290. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره سیمین دانشور، تجلیل ازسیمین دانشور، محمد محمدعلی، روزنامه یاس نو، 28 مهر1382.
291. اظهارنظرمحمد محمدعلی درباره فرشته ساری، گزارش عصری با قصه فرشته ساری، مسعود باستانی، مجله کارنامه، شماره 38 و37، مهر وآبان 1382.
292. اظهارنظرمحمد محمدعلی درباره شیرین عبادی، چرا شیرین عبادی؟، محمد محمدعلی، مجله کارنامه، شماره 38 و37، مهر وآبان 1382.
293. نقد برآثار محمد محمدعلی(ازمابهتران)، هوای جن آلود، اعظم حسن، روزنامه همشهری، 9 آبان 1382.
294. گفتگو با محمد محمدعلی، آرزویم درک وبیان وقایع جنگ بود، روزنامه بانی فیلم، 8 آذر1382.
295. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، بعضی ازنویسندگان جوان ذوق زده شده اند، روزنامه توسعه، 24 آذر1382.
296. نقد برآثار محمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)، داستان پایانها، پرویز براتی، هفته نامه مهر، شماره 36، 18 بهمن 1382.
297. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، امروز با محمد محمدعلی، روزنامه ایران، 2 اسفند 1382.
298. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، به جوان های داستان نویس فکر می کنم، بهرام رفیعی، روزنامه اعتماد، 5 اسفند 1382.
299. نقد برآثار محمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)، حیات اسطوره درمتن مدرنیته، مهری رحمانی، روزنامه انتخاب، 16 اسفند1382.
300. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره امیرحسین روحی، جلسه نقد وبررسی داستان گسل، محمد محمدعلی، ماهنامه فرهنگی کارنامه، 1382.
301. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره صادق هدایت، هدایت و واژه های هنرداستان نویسی، محمد محمدعلی، کتاب «روی جاده های نمناک»، محمد قاسم زاده، چاپ اول، نشرکاروان، 1382.
302. نقد واظهارنظر محمد محمدعلی درباره سفرنامه سمت خیال دوست، محمد محمدعلی،کتاب سمت خیال دوست، غلامرضا خاکی، انتشارات بازتاب، 1382.
303. گفتگو با محمد محمدعلی، گفت وشنودی درباره ادبیات داستانی، فریده خرمی، مجله گیله وا، شماره 76، اسفند1382.
304. گفتگو با محمد محمدعلی، ازکودکی تا امروز، کتاب واقعیت و رویا، علیرضا پیروزان، نشرافق، 1383.
305. اظهارنظرمحمدمحمدعلی درباره عمران صلاحی، مهرورزی با عمران درپی آبادی دل خود، محمد محمدعلی، فصلنامه تخصصی شعر گوهران، شماره 3، بهار1383.
306. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، بازاندیشی یک، فرخنده حاجی زاده، مجموعه نقد ادبی، انتشارات ویستار، 1383.
307. اظهارنظر محمدمحمدعلی درباره محمدتقی صالح پور، محمدتقی صالح پور جزو چهاراستثنا بود، محمد محمدعلی، ماهنامه فرهنگی ادبی کارنامه، شماره 42، اردیبهشت1383.
308. گفتگو با محمد محمدعلی، موقعیت تهمینه تراژدی شهرنشینی است، فریده خرمی، روزنامه همبستگی، 9 اردیبهشت 1383.
309. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، آدم وحوا؛داستانی جاوید برمحور عشق، منوچهر کریمی نژاد، روزنامه اطلاعات، 7خرداد1383.
310. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره دیگران، من خاله تولا را می شناسم، محمد محمدعلی، روزنامه وقایع اتفاقیه، 31 خرداد1383.
311. گفتگو با محمد محمدعلی، تهمینه روایت تصویرهای گمشده ، هوشنگ هوشیار، مجله آزما، شماره 30، خرداد1383.
312. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره محمدتقی صالح پور، با یاد وبه یادش، محمد محمدعلی، مجله گیله وا، شماره 78، خرداد وتیر1383.
313. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، به نویسنده7/2/1327، مجله چلچراغ، شماره 107، 27 تیر1383.
314. گزارش مراسم امضا کتاب هفدهم مرداد درکافه پاییز، مجله جشن کتاب، شماره دهم ویازدهم، شهریور ومهر1383.
315. اظهارنظرمحمد محمدعلی درباره یارعلی پورمقدم، محمد محمدعلی، ماهنامه فرهنگی ادبی کارنامه، شماره 45، مهر1383.
316. مقاله(زندگی نامه)، من جزء کسانی هستم که گذشته های دور برایم زیاد مطرح نیست، محمد محمدعلی، ویژه نامه هنگام/ضمیمه خبرشیراز، 6آبان1383.
317. نقد برآثار محمد محمدعلی، چند چیزمی دانم وهزار چیز نمی دانم، مینو فرشچی، ویژه نامه هنگام/ضمیمه خبرشیراز، 6آبان 1383.
318. گفتگو با محمد محمدعلی، من داستان نویس شهری هستم، حبیب باوی ساجد، ویژه نامه هنگام/ضمیمه خبرشیراز، 6 آبان 1383.
319. سخنرانی محمد محمدعلی درباره قلعه های کهن، محمد محمدعلی: قصه نفی اقتدارگرایی درتاریخ بشراست،سایت روزنامه اعتماد، آبان1383.
320. اظهارنظر درباره آثارمحمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)،داستان می خواهیم نه اسطوره،محمدعلی سپانلو،مجله جشن کتاب،شماره12،آبان 1383.
321. نقد برآثارمحمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)، قصه ی تهمینه، سوری احمدلو، مجله جهان کتاب، سال نهم، شماره اول، 1383.
322. خبرانتشار جشمید وجمک، جمشید وجمک محمد محمدعلی، روزنامه هموطن، 21 آبان1383.
323. گفتگو درباره کارگاه با محمد محمدعلی، کارگاه های داستان نویسی را برای جوان ها مفید می دانم، روزنامه اسرار، شماره 48، اول دی 1383.
324. مصاحبه کوتاه با محمدمحمدعلی درباره ناشران، محمد محمدعلی: ناشران خوب را جزو اقلیت می دانم، روزنامه انتخاب، اول دی 1383.
325. نقد وگفتگوبرآثار محمد محمدعلی، فریاد ایرانی، روزنامه ایران، 13 دی1383.
326. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، محمد محمدعلی:این همه پیچیدگی چه ضرورتی دارد؟، روزنامه آفتاب، دی1383.
327. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، بهروز توکلی، سایت سخن، دی1383.
328. گفتگو با محمد محمدعلی، ازکودکی تا امروز، کتاب واقعیت ورویا، علیرضا پیروزان، نشرافق، 1383.
329. نقد برآثار محمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)، یک موجود فراذهنی، جواد افهمی، روزنامه جام جم، 5 بهمن1383.
330. نقد برآثار محمد محمدعلی، کتاب کالبدشکافی رمان فارسی، عبدالعلی دستغیب، انتشارات سوره مهر،1383.
331. نقد برآثار محمد محمدعلی، درباه ی محمد محمدعلی، کتاب داستان نویسان ایران(1370- 1300)، محمد قاسم زاده، انتشارات هیرمند، 1383.
332. نقدبرآثارمحمدمحمدعلی(نقش پنهان)،زنی پشت گلخانه ای شیشه ای، فرامرز پورنوروز، مجله فرهنگ، شماره50، اسفند1383.
333. مجموعه گفت و گو و نقد بر آثار محمد محمدعلي، از قعر دره تا روز اول عشق، فرامرز پور نوروز، ونكور كانادا، فروردين 1384
334. موج نارنجي، موج ضد جنگ، اميد اجتماعي، از قعر دره...، ونكور كانادا، فروردين 1384
335. زنی پشت گلخانه ای شیشه ای، فرامرز پورنوروز، از قعر دره...، ونكور كانادا، فروردين 1384
336. برهنه در باد، روايت هويت هاي هولناك، حسن عظيمي، از قعر دره...، ونكور كانادا، فروردين 1384
337. اگر با چشم خودت نمي بيني، لااقل با مغز خودت فكر كن، پژمان پارسي مود، از قعر دره...، ونكور كانادا، فروردين 1384
338. خبر انتشارباورهای خیس یک مرده، تازه های نشر ققنوس، روزنامه اعتماد، 12 اردیبهشت1384.
339. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، همه مشکلات بردوش وزارت ارشاد است، منیژه شاه مرادی، روزنامه بانی فیلم، 1384.
340. گفتگوی کوتاه با محمد محمدعلی، نویسندگان ما ازسیاست بیزار نشده اند، روزنامه ایران، 22 تیر1384.
341. نقد برآثار محمد محمدعلی(آدم وحوا)، بافنده خیالهای راست، حبیب باوی ساجد، نشریه ادبیات داستانی میرزا، تابستان1384.
342. نقد برآثار محمد محمدعلی(رعد وبرق بی باران)، تجدد وتعصب، مهرداد برزگر، روزنامه شرق، 24 بهمن1384.
343. نقد برآثار محمد محمدعلی(چشم دوم)، هم زاد مرگ، حسین ورجانی، مجله شهرزاد قم، شماره2، 1384.
344. نقد برآثار محمد محمدعلی، کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی، حسین میرعابدینی، جلد دوم، نشرکتاب خورشید، 1384.
345. نقد برآثار محمد محمدعلی(جمشید وجمک)، نگاهی کوتاه به رمان جمشید وجمک اثرمحمد محمدعلی، ح.شه فر، مجله جشن کتاب، شماره 17، فروردین 1385.
346. گفتگو با محمد محمدعلی، پایان دوران ظهور غول ها، ندا عابد، مجله آزما، شماره 44، تیر1385.
347. اظهارنظر درباره آثار محمد محمدعلی، روز اول عشق، مهرداد گوران، مجله همشهری جوان، شماره63، اردیبهشت1385.
348. نقد برآثار محمد محمدعلی، درکوچه بادمی آید، سامی صالحی ثابت، روزنامه شرق، 29 مرداد1385، ومجله رودکی، شماره11،بهمن1385.
349. خبرانتشار کتاب ، اولین رمان محمدعلی به ترکی ترجمه شد، روزنامه اعتماد ملی، اول آبان1385.
350. خبرانتشار وترجمه نقش پنهان به ترکی، خبرگزاری ایسنا، 6آبان 1385.
351. گفتگوی جمعی با محمد محمدعلی، ما اشتباه کردیم، روزنامه کارگزاران، 14 آبان1385.
352. نقد برآثار محمدمحمدعلی(رعدوبرق بی باران)، تهران روزگار نو، امیرحسین خورشیدفر، روزنامه آینده نو، 14 آذر1385.
353. گفتگو با محمد محمدعلی، کتاب باید چاپ شود، روزنامه آفتاب، 30 آذر1385.
354. گزارش کارگاه داستان نویسی نشرکارنامه، نتوانسته ایم فراتر از آنچه گذشتگانمان گفته اند بگوییم، روزنامه تهران امروز، 6 دی1385.
355. خبر تجلیل از محمدمحمدعلی، نقش ونگار«پول اور استاد»، افرا آب شناسان، سایت جن وپری، دی1385.
356. گفتگو با محمد محمدعلی، درباره حادثه عظیم جنگ باید نوشت، روزنامه روزان، 30 آذر1385 ومجله رودکی، شماره 11،بهمن1385.
357. نقد برآثار محمد محمدعلی(قصه ی تهمینه)، نگاه عبدالعلی دستغیب به قصه ی تهمینه محمد محمدعلی، عبدالعلی دستغیب، مجله رودکی، شماره11، بهمن1385.
358. گفتگو با محمد محمدعلی، محمد عزیزی، مجله رودکی، شماره 11، بهمن1385.
359. نقد برآثار محمد محمدعلی(نقش پنهان)، احترام به نقش پنهان خواننده، پدرام رضایی زاده، مجله رودکی، شماره11، بهمن1385.
360. گفتگو با محمد محمدعلی، رمان پژوهشی ازنظرمحمد محمدعلی، غزال زرگرامینی، مجله رودکی، شماره 11، بهمن1385.
361. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، رایحه ای از افسانه های کهن، حسن عابدینی، مجله رودکی، شماره 11، بهمن1385.
362. مصاحبه با محمد محمدعلی، نقش روزنامه نگاری درتوسعه یافتگی ایران، رسانا شیرشکار، بهمن1385.}چاپ نشده}
363. نقد برآثار محمد محمدعلی(باورهای خیس یک مرده)، زندگی دوگانه یک محکوم، جواد ماه زاده، روزنامه اعتمادملی، 28 بهمن1385.
364. نقد برآثار محمد محمدعلی، کتاب ماروکاج، ادبیات تطبیقی، دکترناهوکو تاواراتانی، انتشارات بهجت، 1385.
365. نقد برآثار محمدمحمدعلی، کتاب اسطوره تهران، جلال ستاری، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1385.
366. مقاله ، واین کار عشق است وجنون، محمد محمدعلی، مجله آزما، شماره49، اسفند1385.
367. گزارش شب نسل پنجم، شب نویسندگان جوان ومجله رودکی درخانه هنرمندان، روزنامه اعتمادملی، 12 اسفند1385.
368. گفتگو با محمد محمدعلی، یک عشق واقعی مرا پشت میز نشاند(قسمت اول)، مریم منصوری، روزنامه آینده نو، 27 فروردین1386.
369. گفتگو با محمد محمدعلی، دررمان معاصر باید خون تازه از مضامین رنگین تزریق کرد(قسمت پایانی)، مریم منصوری، روزنامه آینده نو، 28 فروردین1386.
370. نقد برآثار محمد محمدعلی(بازنشستگی)، بازنشستگی و ایماژ دهه شصت ، امیرحسین خورشیدفر، روزنامه شرق، 25 اردیبهشت1386.
371. گفتگو با محمدمحمدعلی، یک رمان پژوهشی، رضا آشفته، روزنامه کارگزاران یا اعتماد، 9 تیر1386.
372. اظهارنظر درباره محمد محمدعلی، فضاهای شهری، محمدحسینی، روزنامه شرق، ویژه نامه داستان، 19 تیر1386.
373. گفتگوی کوتاه بامحمد محمدعلی، ناشربرای مجوز کتاب جدیدم اقدام نمی کند، روزنامه تهران امروز،20 تیر 1386.
374. گزارش داستان برگزیده علمی ـ تخیلی، خبرگزاری ایسنا، 2 مرداد 1386.
375. گفتگو با محمد محمدعلی، مصاحبه کودتا و ادبیات ، جواد ماه زاده، خبرگزاری مهر،20 مرداد1386.
376. اظهارنظر درباره محمد محمدعلی، دیدار با محمد محمدعلی، یوسف علیخانی، سایت تادانه، 1386.
377. نقد برآثار محمد محمدعلی(مشی ومشیانه)، رمان مستند اسطوره ای، سامی صالحی ثابت، روزنامه همبستگی، 21 مرداد1386.
378. گفتگو با محمد محمدعلی، بازآفرینی استوره ها، شهداد حیدری، روزنامه امرداد،25 شهریور1386.
379. گفتگو با محمد محمدعلی، مورخ زمان خویشم، فرشته احمدی وامیرحسین خورشیدفر، مجله سینما وادبیات، شماره13، تابستان 1386.
380. نقد برآثار محمد محمدعلي، شهري كه محمدعلي به ياد دارد، فرشته احمدي و اميرحسين خورشيدفر، فصلنامه سينما و ادبيات، شماره 13، تابستان 1386.
381. خبرانتشارکتاب، انتشارمجموعه داستان تازه ازمحمد محمدعلی، سایت همشهری آنلاین، 22 مهر1386.
382. گزارش کارگاه داستان کارنامه، یوسف علیخانی، وبلاگ یوسف علیخانی، آذر1386.
383. اظهارنظر محمد محمدعلی درباره اکبررادی، مرثیه نیست،واقعیت است، محمد محمدعلی، روزنامه اعتماد، 6 دی1386.
384. گفتگوی محمد محمدعلی با اکبررادی، نویسنده و کارگردان،پدر ومادر یک اثر هستند، محمد محمدعلی، روزنامه شهروند وهفته نامه شهرگان، 14 دی1386.
385. گزارش مراسم جایزه ادبیات نمایشی ایران، خبرگزاری ایسنا، 6دی1386.
386. خبرچاپ مشی ومشیانه، چاپ دوم مشی ومشیانه، روزنامه اعتماد، 15 دی1386.
387. گفتگوی محمد محمدعلی با اکبررادی، برای سنگ قبرهایمان نمی نویسیم، محمدمحمدعلی، روزنامه اعتماد، 18 دی1386.
388. نقد برآثار محمد محمدعلی(جمشید وجمک)، تلطیف زبان اسطوره، مهراد برزگر، روزنامه اعتماد، 22 دی1386.
389. نقد برآثار محمد محمدعلی(مشی ومشیانه)، تواین دروغ و فسانه مخوان، لادن نیکنام، ضمیمه روزنامه اعتماد، 4 بهمن1386.
390. گفتگو با محمد محمدعلی، ناگهان انقلاب، مهیار زاهدی، مجله شهروند امروز، 14 بهمن1386.
391. گزارش کارگاه داستان، درکارگاه محمدعلی بودن؛گزارش روز یکشنبه، فرهاد گوران، سایت فرهاد گوران، 19 بهمن1386.
392. خبرانتشاركتاب، محمد محمدعلي:حرفم به اثبات رسيد، مجله شهروند امروز، شماره 41، نوروز1387.
393. خبرمعرفي كتابهاي محمد محمدعلي، معرفي مشي ومشيانه وآدم وحوا و جمشيد وجمك، ويژه نامه مجموعه كتابهاي انتشارات كاروان، بهار1387.
394. خبرمعرفي كتابهاي محمد محمدعلي، معرفي دريغ ازروبه رو، ويژه نامه مجموعه كتابهاي انتشارات كاروان، بهار1387.
395. خبرمعرفي كتابهاي محمد محمدعلي، معرفي بازنشستگي، ويژه نامه مجموعه كتابهاي انتشارات كاروان، بهار1387.
396. نقد برآثار محمدمحمدعلي(آدم وحوا)، داستان ديگري ازهبوط ، مهري رحماني، روزنامه اطلاعات، 19 ارديبهشت1387.
397. گفتگوي كوتاه با محمد محمدعلي، احوالپرسي، روزنامه اعتماد ملي، 23 ارديبهشت1387.
398. اظهارنظركوتاه برآثار محمد محمدعلي، جمشيد وجمك، جواد اسحاقيان، روزنامه تهران امروز، 20 خرداد1387.
399. اظهارنظر محمد محمدعلي درباره نادرابراهيمي، اندرقوس وقزح گراي پركار، محمد محمدعلي، روزنامه اعتماد، 23 خرداد 1387.
400. گزارش نقد آثارمحمدعلي دردانشگاه الزهرا درجلسه دفاعيه، خلق تصوير زناني كه درجامعه نقش آفريني مي كنند، روزنامه اعتماد ملي، 27خرداد 1387.
401. گزارش جلسه دفاعيه پايان نامه يك كارشناس ارشد دردانشگاه الزهرا، خبرگزاري مهر، 27خرداد1387.
402. اظهارنظر برآثارمحمد محمدعلي، ميرعابديني درباره آثار محمدعلي سخنراني كرد، حسن ميرعابديني، روزنامه اعتماد، 27خرداد 1387.
403. نقدبرآثارمحمد محمدعلي(نقش پنهان)، نقد فمينيستي رمانهاي محمد محمدعلي، فرانك جهانبخش، پايان نامه كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، خرداد1387.
404. نقدبرآثارمحمد محمدعلي(باورهاي خيس يك مرده)، نقد فمينيستي رمانهاي محمد محمدعلي، فرانك جهانبخش، پايان نامه كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، خرداد1387.
405. نقدبرآثارمحمد محمدعلي(برهنه درباد)، نقد فمينيستي رمانهاي محمد محمدعلي، فرانك جهانبخش، پايان نامه كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، خرداد1387.
406. نقدبرآثارمحمد محمدعلي(قصه تهمينه)، نقد فمينيستي رمانهاي محمد محمدعلي، فرانك جهانبخش، پايان نامه كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، خرداد1387.
407. نقد فمنیستی برآثارمحمد محمدعلي، برداشت نهایی، فرانك جهانبخش، پايان نامه كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، خرداد1387.
408. گزارش كارگاه داستان نويسي كارنامه، گزارش كامل كارگاه داستان نويسي كارنامه با حضور دكترپروين سلاجقه و ميترا الياتي، غزال زرگراميني، مرداد1387.
409. گفتگو با محمد محمدعلي، هنوز نرسيده ايم، جواد ماه زاده، ضميمه روزنامه اعتماد، 3مرداد 1387.
410. مقاله، كارگاه داستان مشق دموكراسي، محمد محمدعلي، گردآوری: غزال زرگرامینی، ضميمه روزنامه اعتماد، 3مرداد1387.
411. نقد واظهارنظردرباره محمد محمدعلي، تادلتون بخواد...، س.محمود حسيني زاد، ضميمه روزنامه اعتماد، 3مرداد1387.
412. اظهارنظر درباره محمد محمدعلي، ادبيات بهتر است يا ثروت؟، محسن فرجي، ضميمه روزنامه اعتماد، 3مرداد1387.
413. اظهارنظر درباره محمد محمدعلي، چرا داستان هاي محمد محمدعلي را بخوانيم، فرشته احمدي، ضميمه روزنامه اعتماد، 3 مرداد 1387.
414. گزارش تجليل ازمحمد محمدعلي، بسياري ازنويسندگان به ادبيات شفاهي كمتر توجه مي كنند، خبرگزاري كتاب ايران، 18 مرداد 1387.
415. خبرتجليل ازمحمد محمدعلي، من افتخارمي كنم كه نويسنده رئاليستي هستم، روزنامه اعتماد ملي، 19 مرداد 1387.
416. خبراهداي جايزه نوشين، تجليل ازانتظامي،مهرزاد ونصيريان؛سه هنرمند عرصه تئاتر، روزنامه اطلاعات، 2 شهريور1387.
417. خبرجشن انجمن منتقدان و نويسندگان تئاتر، مدال نوشين براي بزرگان تئاتر وموسيقي، روزنامه اعتماد ملي، 2 شهريور1387.
418. اظهارنظر درباره محمد محمدعلي، آرزويي ازراه دور، مجيد روشنگر، روزنامه اعتماد، 14شهريور1387.
419. گفتگوي كوتاه با محمدمحمدعلي، احوالپرسي، روزنامه اعتماد، 22 شهريور1387.
420. گزارش تجليل ازمحمد محمدعلي درنشرثالث، تجربه داستان نويسي درشب تجربه، رسانا شيرشكاروفرنوش صميمي، مجله بخارا، شماره66، شهريور1387.
421. اظهارنظرمحمدمحمدعلی درباره اكبررادي، آيا من،صداوسيماي بي رحم وبي انصافم؟، محمد محمدعلي، روزنامه اعتماد، 14 مهر1387.
422. گفتگوبا محمد محمدعلي، داستان نويسي يك كارپژوهشي است، لادن نيكنام، روزنامه اعتماد، 24مهر1387.
423. نقد برآثار محمد محمدعلی، رمان پژوهشی درآثار محمد محمدعلی، غزال زرگرامینی، مجله ارمغان فرهنگی، آبان وآذر1387.
424. خبرمعرفي كتاب ديگران، ازانتشار كتابهاي مشيت علايي خوشحالم، محمد محمدعلي، روزنامه فرهنگ آشتی، 7 آذر1387.
425. گفتگو با محمد محمدعلي، ما شناختي از ادبيات جهان نداريم، احسان حضرتي، روزنامه همشهري، 9 آذر1387.
426. خبرجايزه نمايشنامه نويسي، داوران جايزه نمايشنامه نويسي اعلام شدند، روزنامه همشهري، 9 آذر1387.
427. مقاله، ادبيات وسينما، محمد محمدعلي، روزنامه فرهنگ آشتی، 25 آذر1387.
428. اظهارنظر محمدعلي درباره اكبررادي، آن متشخص مفخم نويس ، محمد محمدعلي، روزنامه فرهنگ آشتی، 4 دي1387.
429. خبرانتشار ومعرفی کتاب، گردهمایی جن وپری درقطع جیبی، روزنامه فرهنگ آشتی، 16دی 1387.
430. گزارش کارگاه داستان با مجید شریفی، محمد محمدعلی درکارگاه کارنامه: باید قدر«فرهنگ ادبیات فارسی» را بدانیم، روزنامه فرهنگ آشتی، 18 دی 1387.
431. اظهارنظردرباره دیگران(صادق هدایت)، عکس ومکث با صادق هدایت، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 3بهمن1387.
432. اظهارنظردرباره دیگران(صادق هدایت)، عکس ومکث برآخرین عکس، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 10بهمن1387.
433. اظهارنظردرباره دیگران(صادق هدایت)، مکث روی فاصله های هدایت با دیگران،محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 17بهمن1387.
434. اظهارنظردرباره محمد محمدعلی، خانم گوردیمر سلام می رساند، اسدالله امرایی، روزنامه فرهنگ آشتی، 21بهمن1387.
435. اظهارنظردرباره دیگران(صادق هدایت)، مکث روی عکس بالماسکه، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 24بهمن1387.
436. مقاله شمس العماره، با کلاغ ها وجغدهای مرموزش، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، اول اسفند1387.
437. خبرانتشار تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی ادبیات معاصر به سپهری ومحمدعلی رسید، روزنامه فرهنگ آشتی، 14 اسفند1387.
438. مقاله، شمس العماره و افسانه ها وافسون هایش با عدد هفت، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 15 اسفند1387.
439. مقاله، مکث روی ریشه تاریخی حاجی فیروز وغول بیابان، محمد محمدعلی، روزنامه فرهنگ آشتی، 22 اسفند1387.
440. نقد برآثار محمد محمدعلی(جمشید وجمک)، رمان ادیسه وار، جواد اسحاقیان، مجله نافه، سال نهم، شماره 40، اسفند1387.
441. نقد محمد محمدعلی برآثار دیگران(سکینه آوردی)، درخصوص زن درقصه های رسمی وغیررسمی با نگاهی به قصه فولکلوریک سکینه آوردی، محمد محمدعلی، مجله نافه، سال نهم، شماره 40، اسفند1387.
442. گفتگو با محمد محمدعلی، آیا صدای داستان نویسی ما ناامیدترین صداها درجهان ادبیات است، علی معصومی، مجله نافه، شماره 40، اسفند1387.
443. مقاله ، من هنوز یک کلاسیست هستم، محمد محمدعلی، مجله نافه، سال نهم، شماره 40، اسفند1387.
444. مقاله، آیا افسانه واسطوره بیان ایستادگی دربرابر نیستی است، محمد محمدعلی، مجله نافه، سال نهم، شماره 40، اسفند1387.
445. خبرنهمین دوره جایزه منتقدان مطبوعات، روزنامه اعتماد، 26 اسفند1387.
446. مقاله، پاسخ به چند پرسش، محمد محمدعلی، سالنامه روزنامه اعتماد، 26 اسفند 1387.
447. زن در آثار محمد محمدعلی
448. محمدعلی نویسنده
449. هيچ چيز كاملاآغاز نمي شود، محمدعلي و مساله «گذشته»، روزنامه شرق، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
450. دريچه، نمايشگاهي بي نظير، روزنامه اعتماد، ۲ اسفند ۱۳۹۳
451. وارثان سرنوشت درگذشتگان، نگاهي به رمان «جهان زندگان» محمد محمدعلي، نويسنده: علي شروقي، ۲ آذر ۱۳۹۴
452. ،جوانان به متون گذشته مراجعه كنند، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1805 به تاريخ 3/3/88
453. ديگر نمي دانيم خط قرمزها كجاست / گفت وگو با «محمد محمدعلي» به بهانه چاپ آثار تازه و بازگشتش به ايران سيد فرزام حسيني روزنامه اعتماد شماره 3013(29/4/93)، صفحه 7(ادب و هنر)
454. خونابه ي انار ( نقد و بررسي زندگي و آثار جلال آل احمد ) محمد محمدعلي فصلنامه برگ فرهنگ، شماره 3، بهمن و اسفند 1378 ص 66
455. انتقام مترجم، ماهنامه كلك، شماره 122، اسفند ماه 1379 ص 45
456. با آثاري از اصغر عسكري خانقاه، محمد محمدعلي، بيژن كلكي، حافظ موسوي، مصطفي صديق ايماني، ماهنامه نافه، شماره 36، فروردين و ارديبهشت 1382 ص 46
457. آدم و حوا اولين زمان پژوهشي: گفت و گو با محمد محمدعلي محسن فرجي دو ماهنامه شوكران، شماره 7، ارديبهشت و خرداد 1382 ص 26
458. مهرورزي با عمران در پي آبادي دل خود ،محمد محمدعلي فصلنامه گوهران، شماره 3، بهار 1383 ص 51
459. خطا به راه راه، محمد محمدعلي، ماهنامه عصر پنجشنبه، شماره 92، آذر و دي 1384 ص 55
460. پايان دوران غول ها: گفت و گو با محمد محمدعلي ماهنامه آزما، شماره 44، تير 1385 ص 10
461. افسانه و افسون / فصلي از رمان منتشر نشده محمد محمدعلي مجله سينما و ادبيات، شماره 13، تابستان 1386 ص 41
462. تجربه داستان نويسي محمد محمدعلي در شب تجربه، رسانا شيرشكار، فرنوش صميمي دو ماهنامه بخارا، شماره 66، مرداد و شهريور 1387 ص 411
463. مبحثي كارگاهي : در خصوص زن در قصه هاي رسمي و غير رسمي ، با نگاهي به قصه فولكلوريك سكينه آوردي، محمد محمدعلي، ماهنامه نافه، شماره 108، آذر 87 تا ارديبهشت 88 ص 65
464. من هنوز يك كلاسيست هستم، محمد محمدعلي، ماهنامه نافه، شماره 108، آذر 87 تا ارديبهشت 88 ص
465. مبحثي كارگاهي: آيا افسانه و اسطوره بيان ايستادگي در برابر نيستي است، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 20، بهار 1388 ص 59
466. رمان پژوهشي چند صدايي است، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 30، پاييز 1390 ص 111
467. مباحث كارگاهي/ پيرامون متن تخيلي و متن واقعي، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 32، بهار 1391 ص 187
468. مباحث كارگاهي/ نويسندگان در خود فرود مي آيند تا نظر شخصي خود را بنويسند، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 33، تابستان 1391 ص 169
469. مكثي پيرامون ظهور و افول رمان نو، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 34، پاييز 1391 ص 152
v 470. گفت و گو با محمد محمدعلي/ نگاهي ديگر به راوي، لادن نيكنام، مجله سينما و ادبيات، شماره 35، زمستان 1391 ص 116
471. مباحث كارگاهي/ پاسخ به چند پرسش، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 35، زمستان 1391 ص 176
472. مباحث كارگاهي/ زمان در داستان، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 38، پاييز 1392 ص 176
473. شاهنامه مردمي ترين كتاب نزد ايرانيان، محمد محمدعلي، مجله سينما و ادبيات، شماره 39، زمستان 1392 ص 212
474. گفت و گو با محمد محمدعلي پيرامون انواع كتاب/ كتاب هاي غريب مجله سينما و ادبيات، شماره 41، تابستان 1393 ص 158
475. نقد جامعه شناسانه سرمايه هاي زنان در رمان قصه تهمينه محمد محمدعلي بر اساس نظريه انواع سرمايه پير بورديو، صدف گلمرادي ، حسين فقيهي ، نعمت الله فاضلي، دو فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبيات ، شماره 11، بهار و تابستان 1393 صص 23-41
476. ريشه ها: محمد محمدعلي بعد از سال ها رمان تازه اي منتشر كرد، ماهنامه تجربه، شماره 37، خرداد 1394 ص 49
477. تاملي بر چارچوبه روايي «جهان زندگان »نوشته محمد محمدعلي، رحمان چوپاني، ماهنامه آزما، شماره 111، مرداد 1394 ص 70
478. داستان ناتمام، روزنامه‌ شرق ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
479.
دست به دامان خرد جمعی-گفت‌وگو با کافه داستان
480. راوی و دیگری‌اش- تحلیل رمان جهان زندگان- امیرحسین یزدان‌بد


 

صفحه نخست | بیوگرافی | فهرست آثار | مقالات | نقدها وگفتگوها | گالری عکس | تماس | English