صفحه نخست بیوگرافی فهرست آثار مقالات نقدها وگفتگوها گالری عکس تماس English

 The international literature festival


انتشارات کتاب کاروان


 محمدعلی، محمد (متولد 1327 شمسی؛ تهران) داستان نویس.

پس از اخذ دیپلم و پایان نظام وظیفه وارد مدرسه علوم اجتماعی شد و سپس با لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی به استخدام سازمان بازنشستگی کشوری در آمد. از سال 1359 تا 1361 سردبیری فصلنامه ای به نام برج را به عهده داشت و پس از آن نیز کم و بیش با مطبوعات از جمله مجله های دنیای سخن و آدینه همکاری می کرد و سه ویژه نامه شعر و داستان مجله آدینه به سردبیری او منتشر شد. از 1369 به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل شد و در مرکز اسناد و مدارک علمی کشور مشغول کار گردید. در 1381 بازنشسته شد. نخستین کتابش را در 1354 منتشر کرد و در آن به شیوه ای واقع گرایانه به زندگی فقر زده روستاییان پرداخت. بعدها کوشید تا نوعی سمبلیسم را با واقعیت اجتماعی تلفیق کند. مرگ و مرگ طلبی از مضامین اصلی رمان های اوست. همچنین توجهی خاص به آب و معضلات ناشی از آن و ریشه یابی این مسأله نشان می دهد که خصوصأ در باورهای خیس یک مرده (1376) به وضوح قابل مشاهده است. در واقع می توان گفت که هیچ نویسنده ای به اندازه او بر آب و نان و مسائل مترتب بر آن تمرکز نکرده است. تقریبأ در تمام رمانهایش چند آوایی داستانی وجود دارد و بدنه داستان از زبان راویهای متعدد و گاه راوی- نویسنده شکل می گیرد. همچنین در بیشتر آنها عدم قطعیت و تعلیقی در پایان بندی دیده می شود.

فرهنگ ادبیات فارسی، محمد شریفی، انتشارات فرهنگ نشر نو و انتشارات معین،چاپ دوم 1387

 


شهر ونکور، امروز خانۀ دوم یکی از نویسندگان برجسته و نامدار کشور ماست.

 محمد محمدعلی، نویسنده نام آشنا و خلاق کشورمان و عضو فعال و قدیمی کانون نویسندگان با آثار ماندگارش در حوزه ادبیات داستانی، نماینده نسلی از نویسندگان معاصرماست که زندگی و کارشان با پیکار علیه سرکوب روشنفکران و سانسور کتاب و مطبوعات سرشته شده است.

  در سال 1358 بازرس مالی، در سال 1359 حسابدار و سپس مسـؤل کمیته امورمالی کانون شد.  از آذر 1359 سردبیری نشریه ادبی فرهنگی "برج" را به عهده گرفت.  در سال 1360 پس از یورش چماقداراها به کانون نویسندگان و بستن آن، محمدعلی همراه هوشنگ گلشیری و ناصر زراعتی جلسات داستان "پنجشنبۀ" را بر پا نمود که تا سال 1364 ادامه یافت و سپس همراه با جواد مجابی و محمد مختاری جلسات شعر "سه شنبه" را پایه گذاری کرد.  در سال 1369 با تشکیل مجدد جمع مشورتی کماکان انجام امور مالی کانون نویسندگان را به عهده داشت.  انتشار مقاله "فراخوان فرزانگان" در مجله تکاپو و بازتاب آن در محافل روشنفکری در برپایی تجدید فعالیت کانون مؤثر بود.  مشارکت فعال در تدوین متن مشهور "ما نویسنده ایم" در سال 1373 و سپس همراهی با 20 نویسنده و شاعر در سفر به ارمنستان و احتمال سقوط آن به دره حیران در سال 1375 از دیگر حوادث زندگی محمدعلی محسوب  می شود.

 محمدعلی در سال 1379 از طرف مجمع عمومی کانون نویسندگان برای امور حسابداریی انتخاب شد و سپس در سال 1380 جزو پنجاه نویسنده ای بود که از سراسر جهان به فستیوال بین المللی ادبیات برلین دعوت شد.  او پس از بازنشستگی از وزارت علوم در سال 1381 در مؤسسه کارنامه به تدریس داستان نویسی پرداخت و همراه منوچهر آتشی، بار دیگر مجله کارنامه را فعال کرد.  او با انتشار کتاب های اسطوره ای "آدم و حوا"، "مشی و مشیانه"، "جمشید و جمک" بحث رمان پژوهشی را مطرح کرد.  ترجمه رمان "نقش پنهان" به ترکی استانبولی و انتشار آن با سخنرانی او در دانشگاه های (ت و ب ب  ) و (بیلگی ) در سال 1385 از خاطرات خوب او  محسوب می شود.

 از محمدعلی علاوه بر کتاب های یادشده، کتاب های "از مابهتران"، "باز بشستگی"، "چشم دوم"، "دریغ از روبرو" و "رعدو برق بی باران" و "باورهای خیس یک مرده" و "برهنه در باد"، قصۀ تهمینه و چند اثر دیگر منتشر شده است.  دو کتاب "واقعیت و رویا" و از قعر دره تا روز اول عشق که به همت فرامرز پورنوروز منتشر شد نوعی شناخت نامه از محمدعلی است.


محمد محمدعلی(ویکی‌پدیا)

 نویسنده معاصر ایرانی، در اردیبهشت سال ۱۳۲۷ خورشیدی در تهران متولد شد.

سال شمار زندگی

متولد ۷ اردیبهشت ۱۳۲۷

۱۳۴۳ - نفر اول منطقه آموزش پرورش در مسابقه داستان نویسی انجمن ایران و آمریکا

۱۳۴۴- ۱۳۴۸ - انتشار سالنامه مرویٍ نگارش چند نمایش نامه در دبیرستان مروی

۱۳۴۹ - اعزام به خدمت سربازی در سپاه ترویج و آبادانیٍ طرح‌های اولیهٔ داستان‌های درهٔ هندآباد گرگ داره، و از ما بهتران

۱۳۵۳-۱۳۵۷ - تحصیل در دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی

۱۳۵۶ - عضویت در کانون نویسندگان ایران

۱۳۵۷ - ازدواج با نسرین کیهانی

۱۳۵۸ - انتخاب به عنوان بازرس مالی کانون نویسندگان ایران

۱۳۵۹ - سردبیر فصل نامه برج

۱۳۶۰ - برگزاری جلسه داستان نویسی پنج شنبه (همراه با هوشنگ گلشیری و...)

۱۳۶۴ - برگزاری جلسه شاعران سه شنبه (همراه با جواد مجابی، محمد مختاری و حمیدرضا رحیمی)

۱۳۷۵ - حسابدار و مسوول کمیته امور مالی کانون نویسندگان ایران

۱۳۷۵ - همراهی با بیست نویسنده و شاعر، در سفر ناموفق به ارمنستان

۱۳۷۷ - سردبیری داستان‌های ویژه نامه‌های ادبی مجله آدینه

۱۳۷۸ - دریافت دیپلم افتخار بیست سال داستان نویسی ایران

۱۳۷۹ - انتشار شرح سفر بیست و یک نویسنده به ارمنستان در روزنامه فتح

۱۳۸۰ - یکی از پنجاه نویسنده دعوت شده از سراسر جهان، به فستیوال ادبی برلین - ترجمه چند داستان کوتاه، همکاری با مجله کارنامه و...

۱۳۸۲ - برنده جایزه بهترین رمان سال جایزه یلدا، به خاطر رمان برهنه در باد. ۱۳۸۳ - انتشار رمان آدم و حوا ۱۳۸۵ - انتشار رمان جمشید و جمک ۱۳۸۶ - انتشار رمان مشی و مشیانه

فعالیتها

در گذشته نه چندان دور به صورت فعال عضو کانون نویسندگان ایران بوده که پیرو این عضویت فعالیت سیاسی اندکی نیز داشته‌است.البته هم اکنون نیز عضو کانون است ولی مانند سابق فعال نیست. در حال حاضر به آموزش نویسندگی در چند موسسه نشر مشغول است.نویسندگی کتابهای رمان،فعالیت در نشریات ادبی از جمله سایر فعالیتهای دیگر اوست.

 سبک نوشته‌ها

اکثر آثار محمد محمدعلی به صورت رمان است.در داستان‌های نخست خود، یعنی درهٔ هندآباد گرگ داره و از ما بهتران و بازنشستگی (هرسه مجموعه داستان از انتشارات کاروان) رئالیسم زا تجربه کرده‌است.

 آثار

 مجموعه داستان

- درهٔ هندآباد گرگ داره (۱۳۵۴)

- از ما بهتران (۱۳۵۷) (انتشارات کاروان)

- بازنشستگی و داستان‌های دیگر (۱۳۵۹) (انتشارات کاروان)

- چشم دوم (۱۳۷۳) ((انتشارات ققنوس)

- دریغ از رو به رو (۱۳۷۸) (انتشارات کاروان)

 رمان

- رعد و برق بی باران (۱۳۷۰)(نشر مرکز)

- نقش پنهان (۱۳۷۰) (انتشارات کاروان)

- باورهای خیس یک مرده (۱۳۷۶) (علم)

- برهنه در باد (۱۳۷۹) (نشر مرکز)

- قصهٔ تهمینه (۱۳۸۱) (انتشارات افق)

- آدم و حوا (۱۳۸۲) (انتشارات کاروان)

- جمشید و جمک (۱۳۸۳) (انتشارات کاروان)

- مشی و مشیانه (۱۳۸۶) (انتشارات کاروان)

 مقالات و آثار دیگر

- جنگ مس (۱۳۶۶)

- سه گفت و گو با احمد شاملو، محمود دولت آبادی، و اخوان ثالث (۱۳۷۲)

- فراخوان فرزانگان (مقاله) (۱۳۷۳)

- پنج سال قبل از ۱۹۸۵ (سفرنامه شوروی - ۱۳۷۸)

صفحه نخست | بیوگرافی | فهرست آثار | مقالات | نقدها وگفتگوها | گالری عکس | تماس | English